Opis operacije MCE MILANO 2018

Udeležili smo se sejma Mostra Convegno Expocomfort Milano – MCE Milano 2018, ki je potekal od 13.03. – 16.03.2018 v Milanu, Italija.

Glavni namen udeležbe na drugem najpomembnejšem globalnem sejmu za področje filtracije in prezračevalnih sistemov, ki predstavlja odlično poslovno platformo za podjetja s področja HVAC+R tehnologij, je bil vzpostaviti priložnost za pohitritev sklepanja poslov.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.780,06 € v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2018«.

Cilj naše aktivne udeležbe je bil:

  • okrepiti prepoznavnost podjetja na tujih trgih,
  • vzpostaviti osebne kontakte s številnimi novimi potencialnimi kupi s področja Evrope in dežel Srednja Vzhoda,
  • seznanitev z inovativnimi rešitvami na področju filtracije in filtrov,
  • izboljšan pregled nad tem kaj počne konkurenca.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ECOTIP d.o.o.

Opis operacije ECOTIP E-POSLOVANJE

Februarja 2018 smo v  Ecotipu pričeli z izvajanjem operacije uvedba E-poslovanja, ki zajema 3 ukrepe:

  1. Elektronska izmenjava med partnerji
  2. Nova spletna stran za mednarodne trge v 2 tujih jezikih
  3. Produktno-prodajni video v angleške jeziku.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Za izvedbo projekta smo bila odobrena sredstva  sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev/nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-poslovanje 2017-2018«.

01.10.2018 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:

v planiranem času, v ustrezni kvaliteti in s predvidenim številom sodelujočih sodelavcev iz Ecotipa.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ECOTIP d.o.o.

Opis operacije ANALIZA IN OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU ECOTIP APP ECOTIP

Aprila 2018 smo v  Ecotipu pričeli z izvajanjem operacije Analiza in optimizacija poslovnih procesov – APP ECOTIP.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov z optimizacijo poslovnih procesov povišati učinkovitost poslovanja in posledično konkurenčnost podjetja.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva  sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij  v letu 2017-2018 »Procesne izboljšave 2017-2018 – PRIZ 17-18«.

Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene v planiranem času, v ustrezni kvaliteti in s predvidenim številom sodelujočih sodelavcev iz Ecotipa.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ECOTIP d.o.o.