Ecotip, d. o. o., je slovensko podjetje s sedežem v Slovenskih Konjicah, ustanovljeno leta 1993. Vsa leta beležimo nenehno postopno rast števila zaposlenih, števila kupcev in dobaviteljev. Zdaj nas je skupaj že več kot 90 zaposlenih. Naši proizvodi se prodajajo v 24 državah sveta, v Sloveniji pa s svojimi izdelki zavzemamo največji tržni delež.

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja filtrov blagovne znamke ECOFIL. Filtri se proizvajajo v skladu s standardom EN779:2012 ali ISO 16890:2016 in se uporabljajo v različnih razmerah za različne namene:

Prostorska klimatizacija (HVAC):

 • filtri za prezračevanje in klimatizacijo zraka v tovarnah, zgradbah, bolnišnicah, računalniških centrih, elektronski industriji, šolah, trgovskih centrih;
 • filtri za lakirne kabine, kot so predfiltri, talni filtri, stropni filtri in visoko temperaturno obstojni filtri za sušilce.

Industrijska filtracija:

 • filtri za industrijsko filtracijo ali odpraševanje (cevni in vrečasti filtri) za različne razmere in namene uporabe v farmacevtski industriji, cementarnah, proizvodnji apna, železarnah, jeklarnah, tovarnah aluminija, lesni in prehrambni industriji, tovarnah pijač in sladkorja, livarnah, sežigalnicah.

Filtracija tekočin:

 • galvanizacija, prečiščevanje odpadnih voda, vinarstvo, farmacija.

Naše poslanstvo je čisto okolje

Glavni cilj podjetja Ecotip, d. o. o., je doseči vodilni položaj in ostati najboljši domači in mednarodni proizvajalec filtrov s poudarkom na kakovosti, storilnosti in zvestobi strank, učinkovitosti in donosnosti. Naše poslanstvo je čisto okolje za bolj zdravo življenje vseh ljudi in zanamcev.

Ta pravilnik temelji na trajnem vključevanju, ohranjanju in razvijanju integrirane kakovosti, okoljevarstva, sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu skladno z zahtevami standardov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in OHSAS 18001:2007, s čimer bomo lahko dosegli naslednje cilje:

 • v stranke usmerjeni postopki in storitve, trajni razvoj kakovosti storitev, ohranjanje zaupanja stalnih strank in pridobivanje novih;
 • zaščita zaposlenih s prepoznavanjem dejavnikov tveganja, ocenjevanje delovnih mest in uvajanje ukrepov za preprečevanje/zmanjševanje/odpravljanje nevarnosti delovnih nesreč in poklicnih bolezni, da bomo zagotovili zdravje in varnost pri delu;
 • omejevanje kazenske in civilne odgovornosti z upoštevanjem zakonskih pravilnikov glede zdravja in varnosti pri delu ter drugih veljavnih zahtev;
 • spodbujanje zavedanja zaposlenih in izboljšanje njihovih poklicnih spretnosti glede kakovosti, okoljevarstva, zdravja in varnosti pri delu;
 • izboljšanje prakse vodenja in skladnost z veljavnimi pravnimi zahtevami;
 • prepoznavanje posledic za okolje, zaščita okolja, kar vključuje preprečevanje onesnaževanja in zmanjšanje vpliva na okolje;
 • upoštevanje in vodenje vseh vidikov v smislu organizacije in skladno z lastnikovimi pričakovanji;
 • doseganje letnih ciljev glede kakovosti, okoljevarstva, zdravja in varnosti pri delu;
 • trajno izboljšanje integrirane kakovosti, okoljevarstva, sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu z izvedbo letnih analiz.

Vodstvo podjetja se neposredno vključuje v doseganje ciljev glede kakovosti, okoljevarstva, zdravja in varnosti pri delu, tako da zagotavlja potrebne vire za trajno povečanje učinkovitosti integriranega sistema za vodenje, nadzor in vrednotenje vseh vidikov, povezanih s kakovostjo, okoljevarstvom, zdravjem in varnostjo pri delu, analizo informacij, prejetih od zaposlenih, dobaviteljev, strank in drugih, da pridobimo in ohranimo njihovo zaupanje.

Pravilnik in posebne cilje glede kakovosti, okoljevarstva, zdravja in varnosti pri delu letno analiziramo in jih po potrebi posodobimo, da zagotovimo njihovo trajno točnost.

Z vključevanjem tega pravilnika poskušamo zagotoviti blaginjo organizacije in njenih članov.