Filter vreče

Industrijsko odpraševanje

Filter vreče izdelujemo po meri, pripravljene za vgradnjo in primerne za vse običajne čistilne sisteme. V optimalnih pogojih lahko filtrirni medij doseže dolgo življenjsko dobo s stopnjami emisij prahu, ki so pogosto daleč pod zakonsko predpisanimi mejami.

Filter vreče za industrijsko filtracijo so namenjene različnim industrijam in se uporabljajo v lesni, kemijski in farmacevtski industriji, v cementarnah, asfaltnih bazah, železarnah, livarnah, sežigalnicah, lakirnicah, brusilnicah, pri varjenju in pri obdelavi kovin. Lahko bi rekli, da povsod, kjer so pri delovnem procesu v zraku prisotni moteči lebdeči delci in aerosoli.

V to kategorijo spadajo tudi filtri za odpraševanje, odstranjevanje oljne megle in vsi filtri za zrak, ki se uporabljajo pri čiščenju zraka v industrijskih procesih v procesnem delu ali za zaščito zaposlenih in okolja.

Pri industrijskem odpraševanju torej gre za filtriranje prahu in dima, ki nastajata pri različnih proizvodni procesih in sta škodljiva zdravju. V nekaterih primerih lahko pride tudi do eksplozije kjer je potrebno uporabljati temu primerne filtrirne medije in naprave (ATEX).

Proizvodni procesi, kjer se uporabljajo filter vreče

  • Filter vreče se uporabljajo v zelo različnih industrijah.
  • Filter vreče so namenjene odpraševanju v lesni, kemijski in farmacevtski industriji, v asfaltnih bazah, livarnah, sežigalnicah ipd.
  • Filter vreče se uporabljajo tudi v proizvodnih procesih, kje obstaja nevarnost eksplozije.

Proizvodni procesi, kjer nastaja prah in tipi filter vreč:

Proizvodni procesi Tipi filter vreč
Odpraševanje, struženje in presipavanje,
Razrezovanje in vrtanje,
Poliranje in lakiranje,
Mešanje in mletje,
Transportiranje in pakiranje
Cevaste, ploščate, z obroči, kanalne, vreče za silose in druge po naročilu

Filtrirni mediji

Filter vreče izdelujemo iz različnih filtrirnih medijev, odvisno od aplikacije in popolnoma po naročilu. Materiali imajo različne lastnosti, in sicer so lahko toplotno obdelani, smojeni, olje in vodoodbojni, antistatični, imajo različne gramature, propustnosti, temperaturne obstojnosti ipd.

Filter vreče - Filtrirni mediji
Material Temparatura Uporaba
Polipropilen 90°C Zbiranje prahu v industrijskih pogojih, kot so prehrambena industrija, pekarne, rafiniranje sladkorja, gnojila,
Poliakril homopolimer 125°C Uporablja se predvsem v asfaltnih bazah, premogovnikih, elektrarnah
Poliester 150°C Uporablja se pri odstranjevanje prahu pri apnenčasti moki, cementna gnojevka, mlinih, pakiranje, izdelava železa, kontinuirano ulivanje, aglomeracija, odstranjevanje prahu električne peči, transport aluminijevega oksida, dima elektrolitskega aluminija, dima iz neželeznih kovin, metalurgiji, predelava lesa, in v farmacevtski industriji
Polifenil sulfid 160°C Uporablja se predvsem pri zbiranju prahu premoga, kemični industriji in pri taljenju kovin
Meta aramid 200°C Uporablja se pri asfaltnih bazah, metalurgiji neželeznih kovin, keramiki, steklo, cementarnah in v plavžnih v jeklarni
Polimid 220°C Uporablja se pri zbiranju prahu iz srednje erozivnega dima kemikalij, taljenju kovin, izgorevanje odpadkov, polnjenje cementne peči in kurjenju premoga.
Teflon 250°C Uporablja se pri zbiranju prahu iz visokega erozivnega in visokotemperaturnega dima kemikalij, kurilnega premoga, gorenja odpadkov in taljenja neželeznih kovin.