PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM

Prizadevamo si za najboljše možne rešitve

Filter vreče Ecotip

Filter vreče

Filter vreče za industrijsko filtracijo so namenjene različnim industrijam in se uporabljajo v lesni, kemijski in farmacevtski industriji, asfaltnih bazah, železarnah, livarnah, sežigalnicah, lakirnicah, brusilnicah, pri varjenju in pri obdelavi kovin… Filter vreče po meri…

Filter patrone

Filter patrone izdelujemo po meri in so namenjene uporabi v različnih industrijah za različne vrste prahu v različnih proizvodnih procesih. Dosegajo večjo zmogljivost, z nizkim padcem tlaka. Omogočajo povečano učinkovitost in daljšo življenjsko dobo…

Uporaba in namen

Uporaba filtrov v lesni kemijski, farmacevtski industriji, v cementarnah, železarnah,  livarnah, sežigalnicah, lakirnicah, brusilnicah, varjenju, obdelavi kovin…. skratka povsod, kjer so pri delovnem procesu v zraku prisotni moteči lebdeči delci in aerosoli.

V to kategorijo spadajo tudi filtri za odpraševanje, odstranjevanje oljne megle in vsi filtri za zrak, ki se uporabljajo pri čiščenju zraka v industrijskih procesih v procesnem delu ali za zaščito zaposlenih in okolja.