PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM

Prizadevamo si za najboljše možne rešitve

Filter vreče Ecotip

Filter vreče

Filter vreče za industrijsko filtracijo so namenjene različnim industrijam in se uporabljajo v lesni, kemijski in farmacevtski industriji, asfaltnih bazah, železarnah, livarnah, sežigalnicah, lakirnicah, brusilnicah, pri varjenju in pri obdelavi kovin… Filter vreče po meri…

Več o filtrirnih vrečah

Filter patrone

Filter patrone izdelujemo po meri in so namenjene uporabi v različnih industrijah za različne vrste prahu v različnih proizvodnih procesih. Dosegajo večjo zmogljivost, z nizkim padcem tlaka. Omogočajo povečano učinkovitost in daljšo življenjsko dobo…

Več o filter patrone

Uporaba in namen

Uporaba filtrov v lesni kemijski, farmacevtski industriji, v cementarnah, železarnah,  livarnah, sežigalnicah, lakirnicah, brusilnicah, varjenju, obdelavi kovin…. skratka povsod, kjer so pri delovnem procesu v zraku prisotni moteči lebdeči delci in aerosoli.

V to kategorijo spadajo tudi filtri za odpraševanje, odstranjevanje oljne megle in vsi filtri za zrak, ki se uporabljajo pri čiščenju zraka v industrijskih procesih v procesnem delu ali za zaščito zaposlenih in okolja.