Digitalna transformacija Ecotip – DTE

Cilj operacije je:

 • izvedba digitalne transformacije z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Operacije je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU) Javnega sklada RS za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19 (www.eu-skladi.si).

Vavčer za kibernetsko varnost – REVAV10-2021

Cilj operacije je povečanje kibernetske varnosti podjetja, ki posledično vpliva na povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Operacije je bila za sofinanciranje izbrana na React EU – Vavčer za kibernetsko varnost  Javnega sklada RS za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Zaposli.me 2020

Cilj operacije: Omogočiti zaposlitev brezposelnim osebam iz ciljne skupine za obdobje vsaj 12 mesecev.
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem povabilu delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

COVID19 za nakup zaščitne opreme

Cilj operacije: Povečanje dodane vrednosti MSP z zagotovitvijo ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za Vavčer COVID19 za nakup zaščitne opreme Javnega sklada RS za podjetništvo.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Opis operacije MCE MILANO 2018

Udeležili smo se sejma Mostra Convegno Expocomfort Milano – MCE Milano 2018, ki je potekal od 13.03. – 16.03.2018 v Milanu, Italija.

Glavni namen udeležbe na drugem najpomembnejšem globalnem sejmu za področje filtracije in prezračevalnih sistemov, ki predstavlja odlično poslovno platformo za podjetja s področja HVAC+R tehnologij, je bil vzpostaviti priložnost za pohitritev sklepanja poslov.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.780,06 € v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2018«.

Cilj naše aktivne udeležbe je bil:

 • okrepiti prepoznavnost podjetja na tujih trgih,
 • vzpostaviti osebne kontakte s številnimi novimi potencialnimi kupi s področja Evrope in dežel Srednja Vzhoda,
 • seznanitev z inovativnimi rešitvami na področju filtracije in filtrov,
 • izboljšan pregled nad tem kaj počne konkurenca.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ECOTIP d.o.o.

Opis operacije ECOTIP E-POSLOVANJE

Februarja 2018 smo v  Ecotipu pričeli z izvajanjem operacije uvedba E-poslovanja, ki zajema 3 ukrepe:

 1. Elektronska izmenjava med partnerji
 2. Nova spletna stran za mednarodne trge v 2 tujih jezikih
 3. Produktno-prodajni video v angleške jeziku.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Za izvedbo projekta smo bila odobrena sredstva  sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev/nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-poslovanje 2017-2018«.

01.10.2018 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:

v planiranem času, v ustrezni kvaliteti in s predvidenim številom sodelujočih sodelavcev iz Ecotipa.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ECOTIP d.o.o.

Opis operacije ANALIZA IN OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU ECOTIP APP ECOTIP

Aprila 2018 smo v  Ecotipu pričeli z izvajanjem operacije Analiza in optimizacija poslovnih procesov – APP ECOTIP.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov z optimizacijo poslovnih procesov povišati učinkovitost poslovanja in posledično konkurenčnost podjetja.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva  sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij  v letu 2017-2018 »Procesne izboljšave 2017-2018 – PRIZ 17-18«.

Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene v planiranem času, v ustrezni kvaliteti in s predvidenim številom sodelujočih sodelavcev iz Ecotipa.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

ECOTIP d.o.o.

Naziv operacije: ISH 2019

Udeležili smo se sejma ISH Frankfurt – The world’s leading Trade Fair HVAC and water, med 11.03. – 15.03.2019 v Frankfurtu, Nemčija.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019 -2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Naziv operacije: Vavčer za pridobitev/vzdrževanje certifikatov kakovosti 2019

Cilj operacije: Povišanje konkurenčnosti in nenehno izboljševanje z ukrepom vzdrževanja certifikatov kakovosti

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za Vavčer za pridobitev certifikatov Javnega sklada RS za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Naziv operacije: Filtech, The Filtration Event, Cologne

Udeležili smo se sejma Filtech, The Filtration Event, Cologne, med 22.10. – 24.10.2019 v Kölnu, Nemčija.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2019 -2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).